POLARIZOVANE NAOČARE


* Moderni modeli
* Polarizovana stakla
* 100% UV zaštita.

Polarizacija sprečava da do Vašeg oka dođe bilo kakva refleksija i isključuje sva blještanja koja se javljaju, pa ove naočare predstavljaju idealan izbor: za sve vozače, one koji vole da uživaju pored vode ili na snegu, za sve koji se bave pecanjem ili one koji prosto samo žele da imaju čist pogled bez refleksija.

Beach Force bf 1814p

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3069

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3070

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3070

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3070

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3070

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3072

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3072

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3080p

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3089p

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3090P

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Beach Force bf 3090P

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6010

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6063

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6066

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6071

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6116

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6145

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6145

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6145

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6145

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayett clf 6155

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette cfl 6025

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette clf 6046

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette clf 6063

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette clf 6067

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette clf 6116

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette clf 6127

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Christian Lafayette clf 6127

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3107

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3107

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3134

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3135

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3208

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3208

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3208

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3249

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3302

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3302

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3311

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3311

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3313

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3313

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3316

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3316

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3316

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3316

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3317

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3317

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3319

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3319

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3320

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3320

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3321

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3324

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3324

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3324

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3324

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3326

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3326

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3338

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3339

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Eternal et 3339

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Katrin Jones kj 0806

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Katrin Jones kj 0831

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Katrin Jones kj 0831

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Katrin Jones kj 0839

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Katrin Jones kj 203

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Katrin Jones kj 204

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

King Pinguin ct 1932

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin ct 1932

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin ct 1932

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin ct 1932

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1510

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1510

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1510

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1510

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1635

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1635

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1762

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1762

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

King Pinguin t 1762

2,490.00 RSD 1,990.00 RSD

Marc John mj 0711

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0712

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0723

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0723

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0728

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0728

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0749

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0753

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0764

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0764

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0772

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0795

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0800

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Marc John mj 0802

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8088

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8200

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8220

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8236

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8315

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8315

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8398

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8398

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8497

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8573

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8576

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8581

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8581

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Matrix mt 8592

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Polar guard pg 012

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Prsr Jeime B7003

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Rita Bradley rb 709

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8308

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8350

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8381

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8408

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8411

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8415

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8423

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8423

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8424

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8424

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8425

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8427

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8429

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8429

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8429

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8431

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8432

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8434

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8434

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8436

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8436

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Roberto Marco rm 8436

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Thom richard tr 9024

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Thom Richard tr 9034

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD

Xtreme x 2771

2,990.00 RSD 2,490.00 RSD