Sredstva za sociva, Kontaktna sociva, Ocna kuca Jevtic, Stepa Stepanovic, Beograd
Blog

KATARAKTA

KATARAKTA


Katarakta ili siva mrena predstavlja zamućenje prirodnog sočiva koje se nalazi u oku. Zamućenje nastaje postepeno osim kod urođenih i traumatskih katarakti. Napredovanje katarakte se ne može sprečiti nikakvim lekovima, a samo vreme operacije zavisi od toga koliko zamućenje remeti životne aktivnosti pacijenta.

Katarakta može nastati na više načina, ali u suštini predstavlja zgušnjavanje belančevina koje grade vlakna sočiva i nastanak zamućenja.
Na osnovu uzroka se može izvršiti I podela katarakti na:

 • Urođene ili kongenitalne koje se javljaju na rođenju ili u ranom detinjstvu i mogu biti nasledne;
 • Staračke koje nastaju usled starenja organizma;
 • Komplikovane koje predstavljaju posledicu drugih bolesti ili operacija;
 • Trumatske koje nastaju zbog povrede oka;
 • i katarkate koje su posledica dugotrajne upotrebe nekih lekova.

Na nastanak katarakte nepovoljno utiču i: pušenje, konzumacija alkohola, UV zdraci, nepravilna ishrana…

Podela katarkati

Podelu prema uzroku nastanka smo već naveli, a ono što je neophodno istaći je da se katarakte mogu podeliti na primarne i sekundarne. Za razliku od primarnih sekundarne katarakte se javljaju na već operisanom oku kod koga postoji ugrađeno veštačko sočivo i uklanjaju se laserom. Ne predstavljaju ponovno zamećenje samog sočiva već zamućenje kapsule.

Simptomi

U početnoj fazi katarakta može da ne daje nikakve simptome. Pacijenti ih najčešće pripisuju umoru. U početku imaju osećaj kao da gledaju kroz prljave naočare. Dolazi do blagog zamućenja slike. Katarakta se najčešće javlja obostrano ali samo napredovanje može biti različito na očima.

Kod uznapredovalih katarakti pacijenti imaju:

 • Blještanje pri jakim izvorima svetlosti;
 • Rasipanje ili haloe koji se javljaju oko izvora svetlosti;
 • Promene u intenzitetu boja ili kontrasta;
 • Zamagljen ili nejasan vid,
 • Otežano vide pri slabijem osvetljenju;
 • Promene dioptrija;
 • Nekada se mogu javiti i duple slike ili zatamnjenje dela vidnog polja.

Lečenje

Jedini način lečenja katarakti je operacija katarakte. Pacijent je u početku može odlagati, ali je to jedini i definitivni način lečenja. Iako se nekada operisala samo potpuno zrela katarakta, danas se pristupa problemu sa različitog stanovišta. Tako se danas smatra da je operacija opravdana onda kada katarakta ugrožava tj. remeti svakondevno funkcionisanje pacijenta.

Zato će recimo operacija imati smisla onda kada vid na tom oku padne ispod 50% kod starijih ljudi, dok će na primer kod pacijenta koji je profesionalni kamerman operacija biti preporučena već sa početnim zamućenjem sočiva kako bi on mogao da nastavi da radi.

Danas je operacija veoma uspešna i predstavlja rutinsku operaciju sa malim brojem komplikacija. Nakon operacije vid se potpuno opravlja na stanje pre katarakte. Sama operacija se sastoji u odstranjivanju prirodnog sočiva iz oka, a zatim se na njegovom mestu ugrađuje veštačko intraokularno sočivo.

Danas postoje različita introkularna sočiva koja omogućavaju pacijentu da zadovolji različite potrebe.